Όπως όλα δείχνουν η προγραμματισμένη Γενική Συνέλευση του ΑΠΣ Ζάκυνθος, η 3η κατά σειρά, δεν θα πραγματοποιηθεί καθώς υπάρχουν εκκρεμότητες που αφορούν τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν που να διέπονται από τους νόμους του κράτους. Μέχρι στιγμής, επί της διαδικασίας δεν έχει τηρηθεί καμιά μονιμότητα με ότι αυτό συνεπάγεται και ως εκ τούτου, η ομάδα είναι επί της ουσίας ξεκρέμαστη!

 Και αυτό συμβαίνει διότι όλα αυτά τα χρόνια δεν έγινε μια σωστή διαδικασία έτσι ώστε ο σύλλογος να έχει μια νομική βάση, πόσω μάλλον δε, τώρα που υπάρχουν επί της ουσίας δύο “παρατάξεις” που διεκδικούν να αναλάβουν το τιμόνι της διοικητικής ηγεσίας μετά Γούναρη εποχής. Ακόμα και η τελευταία (2η) Γενική Συνέλευση, παρά την πολυκοσμία ήταν εντελώς παράνομη, άσχετα αν υπήρχαν φωνές για να νομιμοποιηθεί.

Πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι ο Αθλητικός Νόμος είναι σαφής ως προς τις διαδικασίες που απαιτούνται για να γίνει μια σωστή Γενική Συνέλευση. Και αυτό γιατί να μην υπάρχουν εντάσεις που στην παρούσα φάση ο κίνδυνος είναι ορατός! Αυτό που θα πρέπει να διευκρινιστεί είναι ότι ο νόμος είναι πάνω από τις αποφάσεις μια Γενικής Συνέλευσης. Η Γ.Σ. μπορεί να παίρνει αποφάσεις για επί των θεμάτων που αφορούν τον Σύλλογο και όχι να καταστρατηγεί τον νόμο. Για αυτό λοιπόν, καλό θα είναι στην παρούσα φάση να γίνει μια συνάντηση του γραμματέα του ερασιτέχνη με τις δύο πλευρές έτσι ώστε να βρεθεί η αρχή για να καταστεί η γ.σ. νόμιμη, πάντα με γνώμονα το καταστατικό της ομάδας αλλά και το αθλητικό νόμο.

Από την πλευρά του ο κος Κορωνιός δήλωσε ότι, τόσο ο ίδιος όσο και οι συνεργάτες του είναι ανοικτοί σε οποιοδήποτε πρόταση για να διεξαχθεί νομότυπα η Γενική Συνέλευση οπότε αυτό συμβεί. Προαπαιτούμενο είναι ο  σύλλογος να αρχίσει από μια νομική βάση έτσι ώστε να αποφευχθούν τα λάθη του παρελθόντος”. Από εκεί και πέρα, αν δεν βρεθεί σημείο σύγκλισης ανάμεσα στις δύο πλευρές, καλό θα είναι να διεξαχθεί μια Γ.Σ.,  έτσι ώστε να ακουστούν και οι δύο προτάσεις που υπάρχουν.

Με τις υπάρχουσες συνθήκες, θεωρείται απίθανο να συμβεί κάτι αυτή την Κυριακή.  Το ρεπορτάζ των τελευταίων ωρών αναφέρει ότι αυτά που ενώνουν τις δύο “παρατάξεις” είναι πολύ περισσότερα από αυτά που τις χωρίζουν. Και για αυτό τον λόγο επιχειρείται να υπάρξει μια συμβιβαστική λύση, έτσι ώστε η ομάδα να κατέβει δυνατή στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής κατηγορίας. Το επικρατέστερο σενάριο που βρίσκει καθημερινά όλο και περισσότερο πρόσφορο έδαφος είναι να ηγηθεί της ομάδας ο Διονύσιος Κορωνιός (πρόεδρος)  μαζί με στελέχη και από τις δύο πλευρές, των οποίων ο ρόλος ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί. Μέσα στο Σαβ/κο ενδεχομένως θα γίνουν οι συζητήσεις για το πως μπορεί να ενοποιηθούν οι δύο πλευρές και το πως θα διαμορφωθεί το νέο διοικητικό συμβούλιο, εάν και εφόσον επικρατήσει η ενότητα στον Σύλλογο.

Από εκεί και πέρα, ρεαλιστικά αν το δούμε, ο δρόμος είναι μακρύς για να φτάσουμε στο αισιόδοξο αποτέλεσμα της ενοποίησης των δυο πλευρών. Και αυτό γιατί υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και απόψεις για το πως θέλουν να λειτουργήσει ο σύλλογος, αλλά και η κάθε πλευρά έχει τους δικούς της ανθρώπους και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα για τις θέσεις του διοικητικού συμβουλίου.

‘Άπαντες λοιπόν θα πρέπει να έχουν υπομονή μέχρι να φτάσουμε σε μια λύση. Υπάρχει όμως και το σενάριο της διάσπασης και οι δύο πλευρές να πάνε σε μια γ.σ. καταθέτοντας τις προτάσεις αλλά και παρουσιάζοντας τα πρόσωπα που θα απαρτίζουν την κάθε κίνηση. Με αυτό το σενάριο η ομάδα θα πάει διχασμένη στη νέα εποχή, κάτι που δεν το θέλει κανένας. Ο μεγάλος διοικητικός ηγέτης της ομάδας Στέλιος Γούναρης, έχει δηλώσει ότι θα βοηθήσει την ομάδα, ανεξάρτητα ποιος θα είναι στο “τιμόνι” της διοικητικής ηγεσίας. Τέλος αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Διον. Κορωνιός με δηλώσεις του στην εκπομπή “EL CLASICO” τόνισε ότι την ανάγκη να υπάρξει ενότητα και όχι διχασμός.        


Αναλυτικά τι  αναφέρει

ο Αθλητικός Νόμος

Άρθρο 2

Γενική Συνέλευση αθλητικού σωματείου Αρχαιρεσίες Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 2725/1999

Το άρθρο 5 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5

Γενική Συνέλευση αθλητικού σωματείου Αρχαιρεσίες

1. Το καταστατικό του αθλητικού σωματείου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν στις αρχαιρεσίες, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία σύγκλησης και συμμετοχής των μελών στις συνελεύσεις, τη λήψη αποφάσεων σε αυτές, τα όργανα του σωματείου, τη συγκρότηση των οργάνων, τη λειτουργία και την οργάνωση του σωματείου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

2. Στη Γενική Συνέλευση του αθλητικού σωματείου έχουν δικαίωμα να παρίστανται και να συμμετέχουν όλα τα μέλη του. Δικαίωμα να ψηφίζουν και να εκλέγονται έχουν τα μέλη του σωματείου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2. Τα λοιπά μέλη έχουν μόνο το δικαίωμα να λαμβάνουν τον λόγο και να συμμετέχουν στη συζήτηση. Κάθε μέλος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως με μία μόνο ψήφο. Απαγορεύεται η διά πληρεξουσίου συμμετοχή και ψηφοφορία. Το καταστατικό του σωματείου μπορεί να θεσπίζει αυστηρότερες

προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, ιδίως να προβλέπει ότι στερούνται τέτοιου δικαιώματος τα μέλη που δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το σωματείο.

3. Δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη  σύγκληση της γενικής συνέλευσης, το  διοικητικό συμβούλιο του σωματείου καταρτίζει και δημοσιεύει κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου. Η  δημοσίευση του ανωτέρω καταλόγου πραγματοποιείται με την τοιχοκόλλησή του στον πίνακα ανακοινώσεων ή, σε περίπτωση μη υπάρξεως τέτοιου πίνακα, σε άλλο εμφανές και ελεύθερα προσβάσιμο για τα μέλη σημείο των γραφείων ή των εγκαταστάσεων του σωματείου. Για την ανωτέρω τοιχοκόλληση συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που το σωματείο διατηρεί ιστότοπο, η δημοσίευση του καταλόγου γίνεται και με την ηλεκτρονική ανάρτησή του στον οικείο ιστότοπο. Κάθε μέλος του σωματείου έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από τη δημοσίευσή του. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει οριστικά επί των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, το αργότερο έως και δύο (2) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης και, σε περίπτωση που οι υποβληθείσες αντιρρήσεις γίνουν δεκτές ως βάσιμες, τροποποιεί αναλόγως τον κατάλογο. Ο τροποποιημένος κατάλογος των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται με τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω, το αργότερο έως και την προηγούμενη ημέρα της διεξαγωγής της.

4. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων του αθλητικού σωματείου, διεξάγονται ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος, ως δικαστικός αντιπρόσωπος. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωματείο, κατόπιν αιτήσεως του τελευταίου. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της εφορευτικής επιτροπής και ισάριθμα αναπληρωματικά εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

5. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικού σωματείου διεξάγονται με ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων και συμβούλων. Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται σε δύο επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο τμήμα, το οποίο τίθεται στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου, αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων προέδρων. Στο δεύτερο τμήμα, αναγράφονται, επίσης με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων συμβούλων. Ο εκλογέας ψηφίζει τον υποψήφιο πρόεδρο και τους υποψήφιους σύμβουλους της προτίμησής του με σταυρό που σημειώνει παραπλεύρως του ονοματεπωνύμου τους. Ο εκλογέας σταυροδοτεί με έναν (1) σταυρό τον υποψήφιο πρόεδρο της προτίμησής του και δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψήφιους σύμβουλους μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό των σταυρών προτίμησης προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός σε κάθε περίπτωση στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Η εκλογή γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσαν οι  υποψήφιοι. Υποψήφιος πρόεδρος που κατά την πρώτη ψηφοφορία λαμβάνει ποσοστό ψήφων τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εγκύρων ψηφοδελτίων, εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καταλαμβάνοντας τη θέση του υποψήφιου συμβούλου που εκλέγεται έχοντας λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψήφιων προέδρων, ο πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψήφιων συμβούλων, εφόσον πρόκειται για ισοψηφήσαντες που έχουν λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης, η τελική κατάταξη γίνεται με κλήρωση ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής. Ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό που γίνεται με βάση το προαναφερθέν κλάσμα προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα.

6. Ο αντιπρόεδρος, ο γραμματέας και ο ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται, με απόλυτη πλειοψηφία, από το σύνολο των εκλεγέντων συμβούλων κατά την πρώτη συνεδρίασή του που συγκαλείται με σκοπό τη  συγκρότησή του σε σώμα. Αν  η  θέση του προέδρου κενωθεί λόγω θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, ο νέος πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου της παρούσας, αφού προηγουμένως η κενή θέση καλυφθεί από τον πρώτο μη εκλεγέντα, κατά σειρά σταυρών προτίμησης, σύμβουλο. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το διοικητικό συμβούλιο αθλητικού σωματείου δεν εξαντλήσει τη θητεία για την οποία εκλέχθηκε, το νέο διοικητικό συμβούλιο εκλέγεται για χρονικό διάστημα ίσο με το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου. Για την ανάδειξη των μελών και τη συγκρότηση των άλλων καταστατικών οργάνων του αθλητικού σωματείου εφαρμόζονται οι διατάξεις του καταστατικού του.»

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.