Η επιχείρηση “Α.  Παπανδρέου & Σία Ο.Ε. είναι μια απ τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στο κλάδο της αποθήκευσης και εμπορίας τυποποιημένων προϊόντων – τροφίμων – στην περιοχή της Ζακύνθου. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1999 με τη εμπορία τροφίμων και το 2008 επεκτάθηκε και στη εμπορία καπνών.Η εταιρεία προμηθεύεται αποκλειστικά και μόνο από τις εταιρείες των οποίων 

Περισσότερα