Το ημερολόγιο δείχνει την 16η Δεκεμβρίου. Παραμονή της μεγάλης εορτής του πολιούχου του νησιού μας Αγίου Διονυσίου. Πέρασαν τόσες πολλές ημέρες από τότε που οι υπεύθυνοι δήλωναν ότι το γήπεδο θα είναι έτοιμο και πλήρως λειτουργικό στα μέσα του Νοεμβρίου. Από τότε έως και σήμερα τα ερωτήματα αντί να λύνονται, ίσως να πολλαπλασιάζονται.

Ερωτήματα που αφορούν τα έργα που γίνονται στο εν λόγω γήπεδο. Με μια πρώτη ματιά, θα έλεγε κανείς ότι υπάρχει βελτίωση του γηπέδου και αλλαγή όψης αυτού. Η αλήθεια όμως δεν είναι αυτή. Η αλήθεια ήρθε και ξεσκεπάστηκε με τις μεγάλες βροχές που έγιναν πριν από λίγες ημέρες που έδειξαν ότι δεν έγινε απολύτως τίποτα όσον αφορά τις υποδομές εκείνες που ασφαλίζουν με κάποιον τρόπο την ακεραιότητα του γηπέδου από φυσικές καταστροφές.Δεν θα αναφερθούμε φυσικά στην εργολήπτρια εταιρία η οποία προφανώς και ενδεχομένως να κάνει την δουλειά της μέσα από τον μνημόνιο που συμφωνήθηκε. Θα αναφερθούμε στους δύο φορείς της προγραμματικής σύμβασης του έργου (27 Μαρτίου 2019) . Την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και τον Δήμο Ζακύνθου. Το άρθρο 3 της σύμβασης αναφέρει ότι η ΠΕ Ζακύνθου θα αναλάβει την μελέτη και τη δημοπράτηση των εργασιών για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων. Η μελέτη αυτού του συγκεκριμένου έργου, θα εκπονηθεί από τη Δ/νση Τεχνικών έργων της Π.Ε Ζακύνθου.

Μέχρι στιγμής όλα καλά; Μετά από αρκετές αυτοψίες που κάναμε τις τελευταίες ημέρες διαπιστώσαμε ότι έχουν συμβεί τα εξής: 1) Όταν ξηλώθηκε ο παλιός τάπητας, το υπόστρωμα που είχε υποστεί αλλοιώσεις και φθορές δεν διορθώθηκε και ΔΕΝ καμπυλώθηκε ως έπρεπε, παρά μόνο καθαρίστηκε και πάνω του έπεσε ο νέος τάπητας. 2) στην μεριά των πάγκων και της κερκίδας λιμνάζουν νερά (οι γνωρίζοντες στο γήπεδο ξέρουν), εκεί λοιπόν δεν υπήρξε μελέτη για αποστράγγιση των υδάτων με ένα τσιμεντένιο φρεάτιο έτσι ώστε να μην πλημμυρίζει το γήπεδο και καταστραφεί ο νέος τάπητας. 3) Σε μερικά τμήματα του γηπέδου έχει ξεκολλήσει ο νέος τάπητας, ίσως από την έντονη βροχόπτωση και έχει μαζευτεί αρκετό χώμα. 4) Διερωτάται κανείς πως θα πέσει το καουτσούκ όταν είναι χειμώνας και το μίγμα πλέον έχει γίνει ένα σώμα μέσα σε αυτές τις μεγάλες νάιλον σακούλες?

Από εκεί και πέρα θα πρέπει να αναφερθούμε σε ένα μείζον θέμα και αυτό είναι η κερκίδα. Μέχρι στιγμής, στέκει εκεί αγέρωχη η παλιά ξύλινη-σάπια κερκίδα που είναι έτοιμη να καταρρεύσει .Από ότι γνωρίζουμε στην προγραμματική σύμβαση αναφέρεται αλλαγή αυτής της κερκίδας με μια νέα μεταλλική. Για το χώρο το αποδυτηρίων υπάρχει μια βελτίωση αλλά έχουν μείνει αρκετά θέματα ανοικτά όπως η περιποίηση των μπάνιων που ακόμα δεν έχουν πάρει την όψη που αρμόζει εν έτη 2020!

Πάμε στο άλλο μεγάλο κεφάλαιο αυτό της περίφραξης. Συμφώνα πάντα με την σύμβαση, στο άρθρο 3, ο Δήμος Ζακύνθου έχει αναλάβει την επισκευή της περίφραξης του γηπέδου, καθώς και τη συντήρηση του έργου μετά την ολοκλήρωσή του, και αφού παρέλθει χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης που προβλέπει η Σύμβαση του έργου και ο Νόμος των Δημοσίων Συμβάσεων. Με λίγα λόγια, ο Δήμος είναι αυτός που θα πρέπει να επισκευάσει την περίφραξη. Μέχρι στιγμής αυτό που έχει συμβεί είναι να έχει βαφτεί η παλιά-σάπια περίφραξη χωρίς ωστόσο σε κάποια σημεία να έχουν γίνει οι σωστές επιδιορθώσεις. Όσον αφορά την εξωτερική περίφραξη του γηπέδου, δεν έχει γίνει καμιά απολύτως παρέμβαση, όπως επίσης και στην κεντρική πύλη του γηπέδου, όπου οι δύο σιδερένιες κολώνες είναι έτοιμες να πέσουν. Επειδή το έργο αυτό θα κοστίσει 293.500 ευρώ καλό θα είναι θα θυμηθούμε τι προβλέπει η σύμβαση:

Άρθρο 4: Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν σε θέματα έργων που μελετώνται ή εκτελούνται με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση
1) Φορέας κατασκευής του έργου είναι η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου – Δ/νση Τεχνικών
Έργων όσον αφορά τις εργασίες εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των αθλητικών εγκαταστάσεων και ο Δήμος Ζακύνθου – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για τις εργασίες επισκευής της περίφραξης για την ασφάλεια του Γηπέδου.
2) «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» η Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε
Ζακύνθου σε ό,τι αφορά τις εργασίες εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των αθλητικών
εγκαταστάσεων και η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζακύνθου, στελεχωμένες με το
απαιτούμενο επιστημονικό και λοιπό προσωπικό σε ότι αφορά τις υπόλοιπες εργασίες που θα εκτελεστούν από πλευράς Δήμου, όπως περιγράφονται ανωτέρω.

Άρθρο 5: Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

Τα συμβαλλόμενα μέρη, εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου της σύμβασης,
συμφωνούν στη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης, για την παρακολούθηση της
εφαρμογής της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης , στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 100 παρ. 2.α. του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/ Α΄/7-06-10) όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11.4.2012) ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση ενσωμάτωσης οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ισχύει σήμερα . Η επιτροπή παρακολούθησης είναι τριμελής και αποτελείται από :
1) Δυο εκπρόσωπους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Π.Ε. Ζακύνθου, με τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται πρόεδρος της επιτροπής.
2) Έναν εκπρόσωπο του Δήμου Ζακύνθου, με τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται γραμματέας της Επιτροπής.

Aπό την στιγμή λοιπόν που υπάρχει επιτροπή παρακολούθησης του έργου, ας βγει κάποιος επιτέλους και να διαφωτίσει τον λαό της Ζακύνθου για την πορεία των έργων και ας απαντήσει για όλα αυτά που αναφέρουμε παραπάνω. Επίσης η συγκεκριμένη επιτροπή παρακολούθησης που επιβλέπει τα έργα στο γήπεδο είναι ευχαριστημένη από την πορεία αυτών; και αλήθεια, έχει συντάξει κάποια έκθεση ή έχει συνεδριάσει όπως προβλέπεται από την προγραμματική σύμβαση;

Αραγε με την κερκίδα τι θα γίνει;
Στο ίδιο σημείο λιμνάζουν και πάλι νερά
Από τον αέρα ξεκόλλησε κομμάτι του τάπητα
το νερό πήρε μαζί του και τις γραμμές του πλάγιου άουτ
Η τουαλέτα σε αυτή την κατάσταση
Το ίδιο και οι διακόπτες του ρεύματος στο γραφείο των διαιτητών
Η εξωτερική περίφραξη του γηπέδου έχει μείνει ώς έχει με μια παλέτα
Αυτή είναι η κύρια είσοδος του γηπέδου

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.