Νέα στοιχεία από το πόρισμα της Deloitte η οποία διενέργησε οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο στην ΕΠΟ έως τον Οκτώβριο του 2016 φέρνει στη δημοσιότητα το Soccerplus.

Όπως προκύπτει από το πόρισμα η ΕΠΟ ανέθεσε σε εταιρεία την ανάθεση και επίβλεψη έργου κατασκευής αθλητικών κέντρων των Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων σε 42 νομούς.

Ωστόσο, όπως αναφέρεται για τη σύμβαση αυτή:
α) έγιναν πληρωμές χωρίς τιμολόγιο και παραστατικό
β) δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν την πρόοδο των μελετών
γ) δεν έγινε διαγωνισμός
δ) Το απαιτητό από την ΕΠΟ πόσο είναι 78.000 ευρώ.

Ειδικότερα στο πόρισμα αναφέρεται: 

Αναφορικά με την απαίτηση ποσού 78.000€ από την εταιρεία που απορρέει από την 29/7/2004 σύμβαση ανάθεσης επίβλεψης έργου κατασκευής αθλητικών κέντρων σε 42 νομούς, δεν τέθηκαν υπόψη μας στοιχεία για τυχόν διενέργεια διαγωνισμού, λήψεως προσφορών, πρακτικό αρμοδίου οργάνου για την έγκριση της σχετικής σύμβασης, τιμολόγια, στοιχεία πληρωμών, καθώς και οι απαραίτητες πιστοποιήσεις προόδου του έργου, βάσει των οποίων θα έπρεπε να γίνονται οι πληρωμές, λόγω του γεγονότος ότι δεν υπάρχει αρχείο για τις οικείες χρήσεις. Από την επισκόπηση της καρτέλας προκύπτει ότι δεν τιμολογήθηκε όλο το συμβατικό τίμημα από τη μελετητική εταιρεία.

Ρωτήσαμε την Οικονομική Διεύθυνση για την αιτία σχετικά με αυτό (π.χ. εάν συμφωνήθηκε μείωση του τιμήματος ή διακόπηκε η συνεργασία) και μας δηλώθηκε (email 22/3/2017) ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Τέλος, όπως ενημερωθήκαμε από την Οικονομική Διεύθυνση (email 22/3/2017) δεν έχουν γίνει νομικές ενέργειες για την είσπραξη του ποσού 78.000€, για το οποίο έχει σχηματισθεί ισόποση πρόβλεψη απομείωσης.

1. Η Οικονομική Διεύθυνση και η Γραμματέας Επιτροπής Προμηθειών μας ενημέρωσαν με την από 22/3/2017 ηλεκτρονική τους αλληλογραφία, ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν τυχόν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (διαγωνισμός) ή ληφθείσες προσφορές που αφορούν την επιλογή της εταιρείας.

2. Στην υπαρ. 96 (2/6/2004) συνεδρίαση του ΔΣ συζητήθηκε η προσφορά της εταιρείας ποσού 290.000€, ωστόσο δε λήφθηκε απόφαση για έγκριση της σύμβασης και δεν τέθηκε στη διάθεση μας άλλο πρακτικό αρμοδίου οργάνου για την έγκρισή της.

3. Από την επισκόπηση της καρτέλας του προμηθευτή προκύπτει ότι στην περίοδο 20/12/2005-3/4/2007 έγιναν 4 πληρωμές συνολικού ποσού 124.000€, χωρίς προηγουμένως να έχουν εκδοθεί τα σχετικά τιμολόγια. Ως συνέπεια του γεγονότος, ο λογαριασμός παραμένει έως σήμερα χρεωστικός, δηλαδή η ΕΠΟ έχει απαίτηση από τη μελετητική εταιρεία ποσού 78.000€ για την οποία έχει σχηματισθεί ισόποση πρόβλεψη απομείωσης, επειδή η είσπραξη του ποσού έχει καταστεί αδύνατη όπως μας ενημέρωσε προφορικώς η Οικονομική Διεύθυνση.

4. Τιμολόγια, παραστατικά στοιχεία πληρωμών και σχετικές εγκρίσεις δεν τέθηκαν στη διάθεση μας, επειδή όπως μας δηλώθηκε από την Οικονομική Διεύθυνση (email 22/3/2017) δεν υπάρχουν στοιχεία για την περίοδο πριν το 2008.

5. Ζητήσαμε στοιχεία που αποδεικνύουν την πρόοδο των εργασιών (π.χ. πιστοποιήσεις τμηματικής κατασκευής έργου) με σκοπό να διαπιστώσουμε εάν ήταν συμβατικά δόκιμες οι πληρωμές που εμφανίζονται στην καρτέλα του προμηθευτή, ωστόσο τα σχετικά στοιχεία δεν τέθηκαν υπόψη μας.

6. Από την επισκόπηση της καρτέλας προκύπτει ότι δεν τιμολογήθηκε όλο το συμβατικό τίμημα από τη μελετητική εταιρεία. Ρωτήσαμε την Οικονομική Διεύθυνση την αιτία σχετικά με αυτό (π.χ. εάν συμφωνήθηκε μείωση του τιμήματος ή διακόπηκε η συνεργασία) και μας δηλώθηκε (email 22/3/2017) ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.