Με μεγάλη καθυστέρηση όπως είχαμε επισημάνει κι από τα προηγούμενα ρεπορτάζ μας, κι αφού πρώτα λύθηκαν(;) σημαντικά ανοιχτά μέτωπα της, η ΕΠΟ που πλέον μπήκε σε καθεστώς επίσημης επιτήρησης από τις FIFA/UEFA με τριμελή επιτροπή παρακολούθησης, ξένο αρχιδιαιτητή στην ΚΕΔ και ημερομηνία εκλογών την 18η Αυγούστου, ανακοίνωσε την προκήρυξη για το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής.

* Στο νέο πρωτάθλημα που ανακοινώθηκε ότι θα ξεκινήσει στις 17 Σεπτεμβρίου θα υπάρχουν οι 8 όμιλοι που θα συμπληρωθούν με γεωγραφικά κριτήρια, όπως προβλεπόταν.

* Οι σύλλογοι θα έχουν διορία έως και τις 14 Αυγούστου να δηλώσουν συμμετοχή.

Αναλυτικότερα: Άρθρο 3: Δήλωση Συμμετοχής / Έναρξη

«Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε οκτώ (8) Ομίλους. Οι Ομάδες έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην Ε.Π.Ο., έως την Δευτέρα 14 Αυγούστου 2017 και ώρα 15:00, Δήλωση Συμμετοχής (πρωτότυπη) σε ειδικό έντυπο, που θα γίνει γνωστό στις ομάδες, μέσω δημοσιοποίησης στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας. Η Δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από το σχετικό παράβολο των πεντακοσίων (500) ευρώ.

Μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής θα κατατίθεται στην Ε.Π.Ο. το Συνυποσχετικό Διαιτησίας / Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Σωματείου/Ομάδας περί της ανεπιφύλακτης αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A., U.E.F.A. και Ε.Π.Ο., νόμιμα επικυρωμένη.
Χωρίς την υποβολή του ως άνω Συνυποσχετικού Διαιτησίας καμία Δήλωση Συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή.
Η Δήλωση Συμμετοχής θα συνοδεύεται από την μία από τις δύο πρωτότυπες Καταστάσεις Υγείας, καθώς και όλα τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά θα κοινοποιηθούν, σε ειδικό έγγραφο, στις ενδιαφερόμενες ομάδες με την ευθύνη της Επιτροπής Πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής κατηγορίας.

Ομάδες, που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, προς την Ε.Π.Ο. και τις Ενώσεις που ανήκουν, μέχρι την ημέρα της πρώτης κλήρωσης θεωρείται ότι δεν υπέβαλλαν Δήλωση Συμμετοχής.

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία Ομάδες, που δικαιούνται συμμετοχής στο Πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας, δεν λάβουν μέρος δεν αναπληρώνονται για κανένα λόγο και η Ε.Π.Ο., διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανάλογα το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων.

Ως ημερομηνία έναρξης των αγώνων ορίζεται η Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017«.

Οι Όμιλοι και η άνοδος με Πλέι οφ

Υπενθυμίζουμε πως το ερχόμενο πρωτάθλημα θα έχει σημαντικές διαφορές από το περσινό, τόσο όσο αφορά την άνοδο όσο και τον υποβιβασμό. Αλλά βέβαια και από τον συνολικό αριθμό ομάδων, αφού διπλασιάζονται οι όμιλοι και γίνονται συνολικά 8 (περίπου σε μοντέλο της παλιάς Δ’ Εθνικής).

Από τη μια, ο πρωταθλητής του κάθε ομίλου δεν θα παίρνει πλέον απευθείας το εισιτήριο για την Β’ εθνική. Αντίθετα, οι 8 πρωταθλητές της Γ’ εθνικής, στο τέλος, θα χωριστούν σε 2 ομίλους των 4 ομάδων, θα παίξουν όλοι με όλους διπλά ματς και θα ανέβουν στη Β’ εθνική οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου. Σύνολο δηλαδή θα ανέβουν οι 4 από τους 8 πρωταθλητές.

Όσον αφορά την παραμονή, από τη μια μόλις ομάδα που υποβιβαζόταν πέρυσι από κάθε όμιλο, φέτος θα πάμε στις 6 (ή και 7 σε κάποιους)! Με το πλάνο που έγινε κι επίσημα γνωστό, από κάθε όμιλο θα υποβιβάζονται δηλαδή σχεδόν οι μισές ομάδες, μιας και ο κάθε όμιλος θα έχει 13-14 ομάδες. Ο ΑΚΡΙΒΗΣ αριθμός των Ομάδων, συνολικός και ανά Όμιλο, που θα υποβιβαστούν, στο τέλος της περιόδου, στα πρωταθλήματα ευθύνης των ΕΠΣ, θα αποφασιστεί από την Ε.Π.Ο. μετάτην ολοκλήρωση της κατάθεσης των Δηλώσεων Συμμετοχής.

Καταρτισμός Ομίλων: Οι Όμιλοι του πρωταθλήματος θα συγκροτηθούν με γεωγραφικά κριτήρια, όπου αυτό είναι εφικτό. Αν ο αριθμός των Ομάδων μιας Ένωσης είναι μεγαλύτερος από τέσσερις, αυτές θα κατανεμηθούν, εάν απαιτείται, είτε με δική τους επιθυμία, είτε με κλήρωση σε περισσότερους του ενός Ομίλους.

Οι μέχρι 4 Ξένοι και οι μέχρι 5 «μεγάλοι» άνω των 33 ετών

– Επίσης, σε μια αλλαγή, η Ομοσπονδία μείωσε τον περιορισμό της χρησιμοποίησης τριών ποδοσφαιριστών από 33 χρονών και πάνω, κι από μέχρι τρεις τους έκανε μέχρι πέντε.

Συγκεκριμένα: «Είναι υποχρεωτική η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση επτά (7) ποδοσφαιριστών που δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες.
Επιτρέπεται η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση έως τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστών, που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες (αλλοδαποί οποιασδήποτε εθνικότητας δηλαδή).
Επιτρέπεται η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση έως πέντε (5) ποδοσφαιριστών ηλικίας άνω των τριάντα τριών (33) ετών. Για το πρωτάθλημα της περιόδου 2017 – 2018 εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία οι γεννηθέντες πριν από 01.01.1985«.

Προπονητές

Σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 του Κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου όλα τα Σωματεία Γ΄ Εθνικής είναι υποχρεωμένα να απασχολούν ως Προπονητή κάτοχο Διπλώματος U.E.F.A. Β΄ τουλάχιστον και για τους τυχόν, Βοηθούς Προπονητές το Πιστοποιητικό U.E.F.A. Β΄ τουλάχιστον. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του Δελτίου Πιστοποίησης το οποίο είναι αναγκαίο για την άσκηση των καθηκόντων του Προπονητή, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Ε.Π.Ο. (http://www.epo.gr/Default.aspx?a_id=42944).
Οι προπονητές θα φέρουν την Ειδική Ταυτότητα και το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή που εκδίδει η Ε.Π.Ο..
Σε κάθε, τυχόν, αλλαγή Προπονητή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατίθενται στην Ε.Π.Ο. (Τμήμα Προπονητών), εντός δέκα πέντε (15) ημερών, διαφορετικά θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους κανονισμούς κυρώσεις.

http://iliaoikonomia.g

Διαβάστε επίσης

Αφήστε μια απάντηση