Τελικά ο ΑΟ Τσιλιβή βγήκε αλώβητος από την διαδικασία της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ για τη μη συμμετοχή του στους αγώνες μπαράζ προβιβασμού από τις κατά τόπους Ενώσεις στη Γ΄ Εθνική κατηγορία. Αυτή η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής αφορά τον πρώτο αγώνα μπαράζ της ομάδας με αντίπαλο τον Πανηλειακό που ήταν προγραμματισμένος να γίνει στις 8/5 αλλά δεν έγινε καθώς η ομάδα του Τσιλιβή δεν κατέβηκε ν αγωνιστεί. Στην συνέχεια θα συμβεί το ίδιο και στους άλλους δύο αγώνες. Ερωτηματικό παραμένει όμως τι θα συμβεί όταν η Πειθαρχική Επιτροπή φτάσει στο 3 παιχνίδι εκεί που βάσει των κανονισμών θα πρέπει να αποβληθεί από αυτό το εδικό πρωτάθλημα.

Ο δικηγόρος της πλευράς του ΑΟ Τσιλιβή είναι αισιόδοξος ότι αυτή η απόφαση θα είναι “οδηγός” και για την συνέχεια. Και αυτό γιατί όπως ισχυρίστηκε ο νομικός εκπρόσωπος του εγκαλούμενου σωματείου κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, Αργύρης Λίβας, ο ΑΟ Τσιλιβή είναι ομάδα τοπικού, ότι βγήκε πρωταθλήτρια κι έπρεπε να συμμετάσχει στο ειδικό πρωτάθλημα που προβιβάζει στη Γ΄ Εθνική και ότι σε περίπτωση καταδίκης του πρέπει να εφαρμοστούν οι ποινές της παρ. 2 του άρθρου 17 ΚΑΠ που αφορούν τα τοπικά πρωταθλήματα.

Τους ως άνω ισχυρισμούς αναπτύσσει και στο έγγραφο υπόμνημά του που κατέθεσε, ισχυριζόμενο επιπλέον ότι ενημέρωσε εγκαίρως ότι δε θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της ΕΠΣ για προβιβασμό στη Γ΄ Εθνική Κατηγορία και ως εκ τούτου πρέπει να απαλλαγεί. Επίσης μέσα στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται η λέξη “Ειδικό πρωτάθλημα” και ως εκ τούτου δεν είναι πρωτάθλημα Γ΄ Εθνικής και θα πρέπει να εφαρμόσουν οι διατάξεις που διέπουν τα τοπικά πρωταθλήματα. Ένα επιπλέον ελαφρυντικό είναι οτι τόσο το σωματείο όσο και η ΕΠΣ Ζακύνθου ενημέρωσαν εγκαίρως την διοργανώτρια για τη μη συμμετοχή της ομάδας στα μπαράζ.

Από την εκτίμηση όλων των στοιχείων που περιέχει η δικογραφία και των ισχυρισμών που περιέχονται στο από 13.05.2022 υπόμνημα του εγκαλουμένου σωματείου και σύμφωνα με όσα ανέπτυξε προφορικά κατά την εκδίκαση της υπόθεσης ο πληρεξούσιος δικηγόρος του, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Στις 08-05-2022, είχε οριστεί, η διεξαγωγή αγώνα μεταξύ των ομάδων του σωματείου «ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ» και του εγκαλούμενου σωματείου «ΤΣΙΛΙΒΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» για το ειδικό πρωτάθλημα των πρωταθλητριών των ΕΠΣ για προβιβασμό στη Γ΄ Εθνική Κατηγορία, του 5ου Ομίλου, 1η αγωνιστική, περιόδου 2021-2022. Το εγκαλούμενο σωματείο «ΤΣΙΛΙΒΙ ΑΟ», που ανακηρύχθηκε πρωταθλήτρια ομάδα της ΕΠΣ Ζακύνθου, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 73/29.04.2022 έγγραφό του προς την ΕΠΣ Ζακύνθου, ενημέρωσε ότι κατόπιν απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου δε θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα ΕΠΣ για προβιβασμό στην Γ’ Εθνική Κατηγορία αγωνιστικής περιόδου 2022-2023.

Στη συνέχεια η ΕΠΣ Ζακύνθου με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 6391/29.04.2022 έγγραφό της προς την ΕΠΟ γνωστοποίησε ότι η Ένωσή τους δεν θα εκπροσωπηθεί από κανένα σωματείο στο πρωτάθλημα προβιβασμού ΕΠΣ στη Γ΄ Εθνική κατηγορία 2022-2023. Τα παραπάνω έγγραφα διαβιβάστηκαν στην ΕΠΟ με αριθμό πρωτ. 11888/29.04.2022. Κατόπιν των ανωτέρω, ο προγραμματισμένος για τις 08-05-2022 προαναφερόμενος αγώνας μεταξύ των διαγωνιζόμενων ομάδων «ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ» και του εγκαλούμενου σωματείου «ΤΣΙΛΙΒΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» ματαιώθηκε.

Με βάση τα παραπάνω, η ματαίωση του ως άνω αγώνα έγινε με υπαιτιότητα της ομάδας του εγκαλούμενου σωματείου, η οποία παραιτήθηκε από το ειδικό πρωτάθλημα για τον προβιβασμό στην Γ΄ Εθνική κατηγορία, στις 29-04-2022, ήτοι μετά την προθεσμία που είχε οριστεί στην οικεία ΕΠΣ Ζακύνθου να υποδείξει την πρωταθλήτρια της (28.04.2022) και χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, κατά την έννοια του άρθρου 17 παρ. 3 τελ. εδάφιο του ΚΑΠ. Ενόψει τούτων, το εγκαλούμενο τέλεσε την αποδιδόμενη παράβαση του άρθρου 17 παρ. 2 του ΚΑΠ, ήτοι από υπαιτιότητά του παραιτήθηκε από το ως άνω ειδικό πρωτάθλημα για τον προβιβασμό στην Γ΄ Εθνική Κατηγορία και πρέπει να του επιβληθούν οι ακόλουθες ποινές: α) απώλεια του αγώνα με διαφορά τερμάτων 0-3 που είχε οριστεί για τις 08.05.2022 μεταξύ των ομάδων του σωματείου «ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ» και του εγκαλούμενου σωματείου «ΤΣΙΛΙΒΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» για το πρωτάθλημα των πρωταθλητριών των ΕΠΣ για προβιβασμό στη Γ΄ Εθνική Κατηγορία, του 5ου Ομίλου, 1η αγωνιστική, περιόδου 2021-2022 και β) χρηματική ποινή ύψους εκατό (100) ευρώ. Επισημαίνεται, δε ότι δεν συντρέχει, εν προκειμένω, περίπτωση επιβολής στο εγκαλούμενο Σωματείο της ποινής της παρ.4 του άρθρου 17 του ΚΑΠ, ήτοι της αφαίρεσης πέντε (5) βαθμών από το πρωτάθλημα της επόμενης αγωνιστικής στο οποίο θα συμμετάσχει, ήτοι στο πρωτάθλημα που διοργανώνεται από την ΕΠΣ Ζακύνθου, για το λόγο ότι ο υπό κρίση αγώνας δεν συνιστά αγώνα υπαγόμενο στην εν λόγω διάταξη (ορ. άρθρο 20 του ΚΑΠ που ορίζει τα σχετικά με τη βαθμολογική κατάταξη των ομάδων στα πρωταθλήματα που διέπονται από τους εν λόγω κανόνες).

 Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.3 της Προκήρυξης, που αναφέρεται ανωτέρω, στη μείζονα σκέψη της παρούσας, για τον προβιβασμό ομάδων στη Γ΄ Εθνική Κατηγορία, προβλέπεται η διοργάνωση ειδικού Πρωταθλήματος Πρωταθλητριών Ομάδων των Ε.Π.Σ., το οποίο διεξάγεται σε οκτώ (8) ομίλους, στους οποίους συμμετέχουν ομάδες από διαφορετικές ΕΠΣ. Οι παραπάνω αγώνες κατάταξης διεξάγονται στο πλαίσιο «ειδικού πρωταθλήματος» με σκοπό τον προβιβασμό των πρωταθλητριών ομάδων των ΕΠΣ στην ανώτερη κατηγορίας της Γ Εθνικής Κατηγορίας. Από το συνδυασμό των άνω διατάξεων, συνάγεται ότι για την κατάταξη των ομάδων στο άνω ειδικό Πρωτάθλημα και τον προβιβασμό τους στη Γ΄ εθνική, ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ.10 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, ήτοι πρόκειται για πρωτάθλημα διεξαγόμενο σε δύο ή περισσότερους ομίλους, για το οποίο τηρείται βαθμολογικός πίνακας με τα εκεί οριζόμενα κριτήρια ως προς την τελική κατάταξη των ομάδων.

Οι διοργανώτριες των τοπικών πρωταθλημάτων που συμμετέχουν στο εν λόγω Πρωτάθλημα, εν προκειμένω δε, η ΕΠΣ Ζακύνθου, δεν έχουν ορίσει διαφορετικά κριτήρια για τους αγώνες κατάταξης των ομάδων τους σχετικά με τον προβιβασμό τους στη Γ΄ Εθνική Κατηγορία. Επομένως, λαμβανομένης υπόψιν και της φύσης του εν λόγω «ειδικού» πρωταθλήματος, ως αποτελούμενου από ομάδες προερχόμενες από διαφορετικές διοργανώτριες τοπικών πρωταθλημάτων (ΕΠΣ) και όχι από μία διοργανώτρια, δυνάμενη να ορίζει τον τρόπο κατάταξης των ομάδων της, στην προκήρυξή της, για τον προβιβασμό τους στη Γ΄ Εθνική Κατηγορία, δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής ποινής αφαίρεσης βαθμών στο εγκαλούμενο σωματείο από το τοπικό πρωτάθλημα της επόμενης αγωνιστικής περιόδου στο οποίο αυτό θα συμμετάσχει.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ παρόντος του εγκαλούμενου σωματείου.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ το εγκαλούμενο σωματείο πειθαρχικά ελεγκτέο για το αναλυτικά αναφερόμενο στο σκεπτικό πειθαρχικό αδίκημα.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στο εγκαλούμενο σωματείο με την επωνυμία «ΤΣΙΛΙΒΗ ΑΟ» τις εξής πειθαρχικές ποινές: α) απώλεια του αγώνα με διαφορά τερμάτων 0-3 που είχε οριστεί για τις 08.05.2022 μεταξύ των ομάδων του σωματείου «ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ» και του

εγκαλούμενου σωματείου «ΤΣΙΛΙΒΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» για το πρωτάθλημα των πρωταθλητριών των ΕΠΣ για προβιβασμό στη Γ΄ Εθνική Κατηγορία, του 5ου Ομίλου, 1η αγωνιστική, περιόδου 2021 -2022 και β) χρηματική ποινή ύψους εκατό (100) ευρώ.

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.